Informácie o projekte

Projekt je zameraný na analýzu súčasnej právnej úpravy v oblasti uznávania kvalifikácie, analýzu transpozície právnych noriem komunitárneho práva a komparatívnu analýzu právnej úpravy vybraných členských krajín EÚ, ktoré majú skúsenosti s migračnou politikou a uznávaním kvalifikácie migrantov. Cieľom projektu je identifikovať a definovať legislatívne nedostatky, ktoré vedú k nízkemu percentu podaných a uznaných žiadostí o uznanie kvalifikácie v podmienkach SR a pripraviť návrhy zmien súčasnej právnej úpravy. Dôležitou súčasťou projektu je pripravenie informačných materiálov, informačnej webstránky a  publikácie, ktoré sú primárne určené cieľovej skupine, ale aj relevantným štátnym orgánom, ktoré sa podieľajú na uznávaní kvalifikácie. Tieto majú spolu s ďalšími propagačnými aktivitami nielen rozširovať výsledky projektu a zabezpečiť jeho udržateľnosť, ale tiež napomôcť uplatneniu migrantov na trhu práce v SR.

Projekt je realizovaný od 1. marca do 31. decembra 2009.

Primárnou cieľovou skupinou, ktorá bude mať z projektu a jeho výsledkov prospech, budú migranti z tretích štátov s legálnym pobytom na území SR, ktorí pre potreby vstupu na trh práce potrebujú uznať kvalifikáciu dosiahnutú v materskej krajine, prípadne potrebujú uznať odbornú prípravu a prax pre vyššie odborné alebo platové zaradenie v rámci pracovnej hierarchie v slovenskej spoločnosti. Počet migrantov z tretích štátov s legálnym pobytom na území SR sa pohybuje okolo 1500-2000 osôb ročne.

Projekt realizuje občianske združenie EUROIURIS – Európske právne centrum.

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných zdrojov.

Viac informácií o projekte nájdete v informačnom letáku.

purchase adobe flex ajanta pharma kamagra fake adobe cs6 web premium price viagra och biverkningar buy adobe photoshop nz gratis naturlig viagra zanaflex online buy tadalafil buy uk wellbutrin sr buy no prescription buying ramipril online uk buy spironolactone uk lexapro online buy buy synthroid in bulk how to buy augmentin erythromycin gel buy