Akademické uznanie

Je uznanie vzdelania získaného v zahraničí potrebné aj v prípade, ak nechcem v Slovenskej republike vykonávať povolanie, ale študovať?

Áno, v tomto prípade je potrebné uznanie získaného vzdelania na akademické účely.

Ako mám postupovať, ak chcem v Slovenskej republike študovať a potrebujem si dať uznať vzdelanie zo základnej alebo strednej školy v zahraničí?

O uznaní vzdelania zo základnej alebo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný krajský školský úrad.

Ako mám postupovať, ak chcem v Slovenskej republike študovať a potrebujem si dať uznať vzdelanie z vysokej školy v zahraničí?

O uznaní vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí rozhoduje

  1. vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako je získané vzdelanie,
  2. ak v Slovenskej republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne ministerstvo školstva SR.

 

Má Slovenská republika podpísané dohody, ktoré uľahčujú uznávanie vzdelávania na akademické účely?

Áno, Slovenská republika má podpísané dohody s Českou republikou, Chorvátskou republikou, Maďarskou republikou, Nemeckou spolkovou republikou, Poľskou republikou a Rumunskou republikou, ktoré zaručujú automatické uznávanie vzdelania na akademické účely. O tomto uznaní rozhoduje ministerstvo školstva SR.

Existuje osobitný režim uznávania tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (PhD.)?

Áno, doklad o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa získaný v členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku uzná Ministerstvo školstva automaticky.

Formulár je k dispozícii na stránke Ministerstva školstva SR:
www.minedu.sk/data/USERDATA/UDOV/UUVZ/PhD_VS_treti_stupen_ziadost.rtf

viagra apotheke cialis priser xenical orlistat to buy can you buy phenergan over the counter in australia buy avodart in the uk methotrexate buy uk where to buy zanaflex buy zovirax online uk var kan man få tag på viagra buy lasix diuretic tadalafil prijs apotheek azithromycin buy australia erythromycin ointment buy buy antabuse online no prescription