Alternatívne uznanie

Môžem si dať uznať svoju odbornú kvalifikáciu aj v prípade, ak ju nemôžem preukázať žiadnym dokladom?

V súčasnosti sa pripravuje v Slovenskej republike zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý umožní uznávanie odborných kvalifikácií aj v prípade, ak žiadateľ nemôže preukázať svoju odbornú kvalifikáciu žiadnym dokladom. Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť budúci rok. Zatiaľ sa však systém alternatívneho uznávania v Slovenskej republike neuplatňuje.

Akým spôsobom sa bude osvedčovať odborná kvalifikácia v rámci alternatívneho uznávania?

Odborná kvalifikácia žiadateľa sa preverí formou skúšky spôsobilosti. Osobitosťou alternatívneho uznávania je, že sa neuznáva úplná odborná kvalifikácia, ale čiastkový odborná kvalifikácia (napríklad z úplnej kvalifikácie kuchár-čašník sa osvedčí čiastková kvalifikácia barman).

Aký je výsledok postupu alternatívneho uznávania?

Ak žiadateľ úspešne absolvuje skúšku spôsobilosti pre danú čiastkovú kvalifikáciu, jeho odborná kvalifikácia sa formálne osvedčí dokladom, ktorý mu uľahčí uplatnenie na trhu práce.

Bude sa toto alternatívne uznávanie vzťahovať aj na regulované povolania?

Nie, systém uznávania odborných kvalifikácií na účely výkonu regulovaných povolaní nebude systémom alternatívneho uznávania dotknutý.

where to buy propecia in canada vrije verkoop viagra cheap adobe acrobat x pro buy adobe photoshop oem köp cialis billig cabergoline buy uk ciprofloxacin ear drops buy buy nizoral boots buy anastrozole australia where to buy duphaston in australia elocon to buy how to buy synthroid online buy clomid online fast shipping