Kontakty na príslušné orgány SR

Všeobecné informácie

Ministerstvo školstva SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

Stromová 1
813 30  Bratislava
Slovenská republika
www.minedu.sk

Povolanie lekár

Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A
831 02 Bratislava
www.lekom.sk

Povolanie zubný lekár

Slovenská komora zubných lekárov
Fibichova 14
821 05 Bratislava
www.skzl.sk

Povolania sestra a pôrodná asistentka

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava
www.sksapa.sk

Povolanie farmaceut

Slovenská lekárnická komora
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
www.slek.sk

Povolanie veterinárny lekár

Komora veterinárnych lekárov SR
Botanická 17
841 04 Bratislava
www.kvlsr.sk

Povolania architekt a krajinný architekt

Slovenská komora architektov
Panská 15
811 01 Bratislava
www.komarch.sk

Povolanie stavebný inžinier

Slovenská komora stavebných inžinierov
Mýtna 29
810 05 Bratislava
www.sksi.sk

Povolanie advokát

Slovenská advokátska komora
Kolárska 4
813 42 Bratislava
www.sak.sk

Živnostenské podnikanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
www.minv.sk

Ďalšie relevantné inštitúcie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Migračný úrad
Pivonková 6
812 72 Bratislava
www.minv.sk

Republiková únia zamestnávateľov
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
www.ruzsr.sk

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
Čulenova 5
811 09 Bratislava
www.azzz.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vazovova 7/A
816 16 Bratislava
www.upsvar.sk

Občianske združenia

Slovenská humanitná rada
Páričkova 18
821 08 Bratislava 2
www.shr.sk

zovirax ointment buy vad kostar cialis på apoteket super kamagra billig köp kamagra i sverige adobe after effects education discount adobe premiere elements field order arimidex buy australia loratadine buy uk buy cetirizine uk buy ciprofloxacin online no prescription uk buy aciclovir australia acyclovir buy online uk can u buy nexium over the counter seroquel online buy buy priligy online malaysia