Alternatívne uznanie

Môžem si dať uznať svoju odbornú kvalifikáciu aj v prípade, ak ju nemôžem preukázať žiadnym dokladom?

V súčasnosti sa pripravuje v Slovenskej republike zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý umožní uznávanie odborných kvalifikácií aj v prípade, ak žiadateľ nemôže preukázať svoju odbornú kvalifikáciu žiadnym dokladom. Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť budúci rok. Zatiaľ sa však systém alternatívneho uznávania v Slovenskej republike neuplatňuje.

Akým spôsobom sa bude osvedčovať odborná kvalifikácia v rámci alternatívneho uznávania?

Odborná kvalifikácia žiadateľa sa preverí formou skúšky spôsobilosti. Osobitosťou alternatívneho uznávania je, že sa neuznáva úplná odborná kvalifikácia, ale čiastkový odborná kvalifikácia (napríklad z úplnej kvalifikácie kuchár-čašník sa osvedčí čiastková kvalifikácia barman).

Aký je výsledok postupu alternatívneho uznávania?

Ak žiadateľ úspešne absolvuje skúšku spôsobilosti pre danú čiastkovú kvalifikáciu, jeho odborná kvalifikácia sa formálne osvedčí dokladom, ktorý mu uľahčí uplatnenie na trhu práce.

Bude sa toto alternatívne uznávanie vzťahovať aj na regulované povolania?

Nie, systém uznávania odborných kvalifikácií na účely výkonu regulovaných povolaní nebude systémom alternatívneho uznávania dotknutý.

generisk viagra soft kamagra bluff adobe after effects academic price czy cialis jest na receptę buy orlistat online australia nexium buy uk betamethasone uk buy buy zyban india where to buy clomid serophene where can i buy clomid 50mg where can i buy valtrex in the uk